Etteplan - Careeres with a difference

Vi på Jerkeby är stolta över vårt samarbete med Etteplan, där vi producerade en inspirerande video för att lyfta fram deras unika arbetsmiljö. Genom noggrann planering, filmning och redigering skapade vi en autentisk och engagerande intervju där en anställd berättar om sina erfarenheter på Etteplan. Vårt arbete syftade till att förstärka deras varumärke och visa varför Etteplan är en fantastisk arbetsplats. Se vår produktion för att förstå hur vi kan hjälpa ditt företag att förmedla sitt budskap på bästa sätt.